نساجي بروجرد  ٣,١٧٧    ٧٥٣گسترش صنایع پیام  ١,١٧١    ١٥٢ليزينگ صنعت(تقدم)  ٤٠٥    ٣٧نگين طبس  ١,٨٩٩    ١٥٦کارخانجات صنعتی آزمایش  ٨٩٨    ٦٨بیمه کوثر  ١,٦٤٣    ١٠٦پتروشیمی کازرون  ٨٥٠    ٤٧مهرام  ٧,٩٠٨    ٣٩٥تهران شيمي  ٣١,٣٤٢    ١,٥٦٤دشت مرغاب  ٨,٦٢٤    ٤٣٠
تکادو  ٢,٩٤٥    -٥٠٠سيمان شرق  ١,٠٠٨    -٨٩خودكفايي آزادگان  ١٣,٢٠١    -٨٧٨شمال شرق شاهرود  ٦,٢٧٤    -٣٣٠تدبیرگران فارس و خوزستان  ١,٦٩٩    -٨٩زغال سنگ طبس  ٥,٧٠٧    -٢٩٨سايپا آذين  ٣,٧٢١    -١٩٤نيرو كلر  ٢,٨٠٨    -١٤٥آلومينيوم ايران  ٤,٣٦٥    -٢٢٥سيمان بهبهان  ٢٣,٤١٦    -١,١٩٤
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٤٨٩.٥       تغييرات :  ٤٨.١

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٣١.٠٦ ٧٥٣ ٣,١٧٧ نساجي بروجرد
١٤.٩٢ ١٥٢ ١,١٧١ گسترش صنایع پیام
١٠.٠٥ ٣٧ ٤٠٥ ليزينگ صنعت(تقدم)
٨.٩٥ ١٥٦ ١,٨٩٩ نگين طبس
٨.١٩ ٦٨ ٨٩٨ کارخانجات صنعتی آزمایش
٦.٩ ١٠٦ ١,٦٤٣ بیمه کوثر
٥.٨٥ ٤٧ ٨٥٠ پتروشیمی کازرون
٥.٢٦ ٣٩٥ ٧,٩٠٨ مهرام

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
١ ٢,٣٩٥ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧٨٨ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٩٥٦ تومان/عدد دلار آمريكا
١٣ ٤,٦٠١ تومان/عدد پوند
٢٢ ٣,٢٧٥ تومان/عدد يورو
٠ ٨٠٤ تومان/عدد درهم امارات
٢ ٢,٢٧٠ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com