کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٧٤    ٨٤مس سرچشمه  ١,٨٠٠    ٢٠٠صنعتی آبگینه  ٥٧٨    ٥٧آلومتک  ٦٧٦    ٥٧سخت آژند(تقدم)  ٢,٤٧٩    ١٧٥پتروشیمی زاگرس  ١٤,٨٥٥    ٩٤٠لوله و تجهیزات سدید  ١,١٠٠    ٦٧فرابورس ایران  ٨,٤٢٧    ٤٩٩پارس آريان  ١,٩٠٠    ١٠٤تسهيلات مسكن شهریور 92  ٧٦٣,٩١٨    ٣٨,١٠٦
احیاء سپاهان  ٣,٤١٥    -٣٩٠پتروشيمي آبادان(تقدم)  ١,٥٦٤    -١٣٥سيمان كردستان(تقدم)  ٧٢٧    -٦٢گسترش صنایع پیام  ٧٠٨    -٥٤فروشگاه ديوكس  ١,٢٦٧    -٨٠پارس سرام(تقدم)  ١,٤٥٨    -٩١پتروشیمی جم  ٨,٧١٩    -٤٤٢زغال سنگ طبس  ٥,٣٧٤    -٢٦٥بانک شهر  ١,٣٢٩    -٦٥توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٨٧٨    -٨٢
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٧٢٨       تغييرات :  ٥٥٢.٩

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٤.٢٤ ٨٤ ٦٧٤ کارخانجات صنعتی آزمایش
١٢.٥ ٢٠٠ ١,٨٠٠ مس سرچشمه
١٠.٩٤ ٥٧ ٥٧٨ صنعتی آبگینه
٩.٢١ ٥٧ ٦٧٦ آلومتک
٧.٦ ١٧٥ ٢,٤٧٩ سخت آژند(تقدم)
٦.٧٦ ٩٤٠ ١٤,٨٥٥ پتروشیمی زاگرس
٦.٤٩ ٦٧ ١,١٠٠ لوله و تجهیزات سدید
٦.٢٩ ٤٩٩ ٨,٤٢٧ فرابورس ایران

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(١٥) ٢,٣٣٧ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٧٤٨ تومان/عدد ريال عربستان
٣ ٢,٨٠٨ تومان/عدد دلار آمريكا
(١٧) ٤,١٥٢ تومان/عدد پوند
(١٣) ٣,٠٣٦ تومان/عدد يورو
١ ٧٦٤ تومان/عدد درهم امارات
(١٢) ٢,٢١١ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com