گل گهر(تقدم)  ٥٨٦    ٥٣سيمان هرمزگان(تقدم)  ٢,٣٨٩    ٢٠١موسسه مالي و اعتباري عسكريه  ٢,٦٤٨    ٢٠٠احیاء سپاهان  ٣,٠٠٠    ٢٠٢خودكفايي آزادگان  ١١,٨٥٥    ٦١٧شيمي - سينا  ٦,٢٠٢    ٣١٠سرمايه گذاري صنعتي ملي  ٦,٤٤٩    ٣٢٢تهران شيمي  ٣٣,٥٦٥    ١,٦٧٥بهنوش  ٣,٨٤٩    ١٩٢دكترعبيدي  ٨,٠٨٠    ٤٠٣
ساختمان اصفهان  ٥١٩    -١٥٤غذایی و قند تربت جام  ٣,٦٥١    -٥٢٨بيمه تعاون  ١,٣١٠    -١٤٥مهركام پارس(تقدم)  ١٧٣    -١٥چين چين(تقدم)  ٣,٧٥٠    -٣٠٠بانک پاسارگاد(تقدم)  ٢٥٢    -١٥زغال سنگ طبس  ٤,٦٧٤    -٢٤٦قند مرودشت  ٢,٣٩٩    -١٢٦حمل و نقل پتروشيمي  ٢,٤٩٦    -١٣١گسترش خودرو  ١,٧٣٦    -٩١
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦١,٢٠٩.٨       تغييرات :  (٢٣.٨)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٩.٩٤ ٥٣ ٥٨٦ گل گهر(تقدم)
٩.١٩ ٢٠١ ٢,٣٨٩ سيمان هرمزگان(تقدم)
٨.١٧ ٢٠٠ ٢,٦٤٨ موسسه مالي و اعتباري عسكريه
٧.٢٢ ٢٠٢ ٣,٠٠٠ احیاء سپاهان
٥.٤٩ ٦١٧ ١١,٨٥٥ خودكفايي آزادگان
٥.٢٦ ٣١٠ ٦,٢٠٢ شيمي - سينا
٥.٢٦ ٣٢٢ ٦,٤٤٩ سرمايه گذاري صنعتي ملي
٥.٢٥ ١,٦٧٥ ٣٣,٥٦٥ تهران شيمي

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٨) ٢,٤٨٦ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧٩٨ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٩٩٥ تومان/عدد دلار آمريكا
(١٤) ٤,٥٤٢ تومان/عدد پوند
(١٢) ٣,٣٥٠ تومان/عدد يورو
٠ ٨١٥ تومان/عدد درهم امارات
١٠ ٢,٢٩٠ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com