خاک نسوز آباده  ٢,٦٠٠    ١,٣٠٠ورزيران  ٣٣,٤٧٠    ١٢,١٧١‌بسته‌بندي‌ مشهد  ٩٢١    ٣١٢آذریت  ٧,١٠٠    ١,٥١٤معيار صنعت پارس  ١,٧٨٠    ٢٧٨صنایع بسته بندی ایران  ٢,٨٥٢    ٢٦٢لوازم خانگی پارس  ٥,٦٩٣    ٥١٨فرآورده هاي سيمان شرق  ١,٢١٠    ١١٠پشم‌ بافي‌ توس  ٣,٤٥٥    ٣١٤لیزینگ رازی  ٧,٥١٦    ٦٨٣
فولاد كاويان  ٢,٢٧١    -١,٠٧٤توليد مواداوليه الياف مصنوعي  ٢,٧٦٤    -٦٦٠س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ٣,٩٨٧    -٧٨٩پتروشیمی فسا(تقدم)  ٤١    پتروشیمی جهرم(تقدم)  ٣٢    آريا دانا  ٢,٤١٠    -٢١٥فارسیت اهواز  ٣,٤٠٨    -٢٨٥رايان سايپا(تقدم)  ١٣٢    -١١نیرو سرمایه  ٥,٧٤٢    -٤١٧فولاد افزا سپاهان  ٦,٥٨٦    -٣٨٣
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٨,١٤٨.٥٢       تغييرات :  (١٥٢.٠٨)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٠٠ ١,٣٠٠ ٢,٦٠٠ خاک نسوز آباده
٥٧.١٤ ١٢,١٧١ ٣٣,٤٧٠ ورزيران
٥١.٢٣ ٣١٢ ٩٢١ ‌بسته‌بندي‌ مشهد
٢٧.١ ١,٥١٤ ٧,١٠٠ آذریت
١٨.٥١ ٢٧٨ ١,٧٨٠ معيار صنعت پارس
١٠.١٢ ٢٦٢ ٢,٨٥٢ صنایع بسته بندی ایران
١٠.٠١ ٥١٨ ٥,٦٩٣ لوازم خانگی پارس
١٠ ١١٠ ١,٢١٠ فرآورده هاي سيمان شرق

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٣) ٣,٤٩٢ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٩٩٠ تومان/عدد ريال عربستان
٢ ٣,٧١٥ تومان/عدد دلار آمريكا
٥ ٥,٢١٤ تومان/عدد پوند
٤ ٤,٦١٣ تومان/عدد يورو
٠ ١,٠١١ تومان/عدد درهم امارات
٣ ٢,٩٦٢ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
نماد عنوان
تامين سرمايه اميد نگاهی کارشناسی به شرکت امید
نفت و گاز پارسیان بروز رسانی ارزش خالص دارایی های پارسان
آسيا سير ارس نگاهی کارشناسی به شرکت حآسا
ليزينگ ايران و شرق نگاهی کارشناسی به شرکت ليزينگ ايران و شرق
توليد و صادرات ريشمك نگاهی کارشناسی به شرکت ریشمک
ترانسفورماتور توزيع زنگان معارفه برانسفو

 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com