کارخانجات صنعتی آزمایش  ٧٥٢    ٥٥شهرسازي و خانه سازي باغميشه   ٢,٥١٦    ١٢٠مرجان كار  ٦,٣٨١    ٣٠٣نيروترانس  ٤,٩٣٦    ١٩٧گلوكزان  ٤٠,٤١٩    ١,٦١٠حمل و نقل پتروشيمي  ٢,٠٨٦    ٨٣روز دارو  ٦,٣٤٧    ٢٥٢سرمايه گذاري بهمن  ١,٨٢٦    ٧٢فيبر ايران  ٣,٣٥٥    ١٣١افست  ١٠,٣٤٢    ٣٩٧
قند بیستون  ١,٩٧٠    -٤٣٠تولي‌پرس  ١,٢٥٣    -١٧٧كمباين ايران  ١,٠٥٢    -١٣٤پارس سرام(تقدم)  ٢,٢٣٠    -١٩٣سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٣٢٧    -٢٨بانک قوامین  ١,٨٢٩    -١٤٧صنعت و معدن(تقدم)  ٢٠٠    -١٤بانک شهر  ١,١٢١    -٦٩بانك سينا(تقدم)  ٢٧٧    -١٦بيمه دي(تقدم)  ٢٨٥    -١٥
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,١٠٦.٥       تغييرات :  ٠

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٧.٨٩ ٥٥ ٧٥٢ کارخانجات صنعتی آزمایش
٥.٠١ ١٢٠ ٢,٥١٦ شهرسازي و خانه سازي باغميشه
٤.٩٩ ٣٠٣ ٦,٣٨١ مرجان كار
٤.١٦ ١٩٧ ٤,٩٣٦ نيروترانس
٤.١٥ ١,٦١٠ ٤٠,٤١٩ گلوكزان
٤.١٤ ٨٣ ٢,٠٨٦ حمل و نقل پتروشيمي
٤.١٣ ٢٥٢ ٦,٣٤٧ روز دارو
٤.١ ٧٢ ١,٨٢٦ سرمايه گذاري بهمن

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(١٥) ٢,٣٢٤ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧٣١ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٧٤٩ تومان/عدد دلار آمريكا
٢٩ ٤,١٥٢ تومان/عدد پوند
١٨ ٣,٠٩١ تومان/عدد يورو
٠ ٧٤٨ تومان/عدد درهم امارات
(٥٤٧) ٢,٢٠٢ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com