فيروزا  ٢,١٢٣    ١,١٢٣مالی و اعتباری توسعه  ٧٩٠    ٩١تجهیز نیروی زنگان  ٢,٢٥٠    ٢٤٩صنعتی بهپاک  ٢,٨٥٠    ٢٣٩ایرانول  ١٢,٩٩٧    ١,٠٢٢صنعتی صبانور(تقدم)  ٣,٥٨٦    ٢٥٠پتروشیمی گلستان  ١,٤٨٢    ٨٦تسهيلات مسكن اسفند 92  ٩٨٦,٠٦٩    ٤٩,٤٩٠تسهيلات مسكن فروردین 93  ٩٨٩,٣٥٩    ٤٩,٥٨١تسهيلات مسكن بهمن 92  ٩٩٣,٥٣٠    ٤٩,٣٩٣
علف کش  ١,٩٢٨    -٢٧٢فولاد خراسان(تقدم)  ٤,٥٠٢    -٣٤٧فارسيت درود  ٤٨٩    -٣٣ایرانیت  ١,١٠٤    -٧٤صنعتی دریایی ایران  ١,٨١٦    -١٠٧فنرسازي زر(تقدم)  ٤٥٠    -٢٤دريايي سينا  ٤٠,٩٨٤    -٢,١٤٧آ س پ  ١,٥٢٢    -٧٤گسترش تجارت ایرانیان  ٩٠٣    -٤٣بیمه سامان  ١,٧١٥    -٧٨
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٤٠٨.٣       تغييرات :  ٦

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١١٢.٣ ١,١٢٣ ٢,١٢٣ فيروزا
١٣.٠٢ ٩١ ٧٩٠ مالی و اعتباری توسعه
١٢.٤٤ ٢٤٩ ٢,٢٥٠ تجهیز نیروی زنگان
٩.١٥ ٢٣٩ ٢,٨٥٠ صنعتی بهپاک
٨.٥٣ ١,٠٢٢ ١٢,٩٩٧ ایرانول
٧.٤٩ ٢٥٠ ٣,٥٨٦ صنعتی صبانور(تقدم)
٦.١٦ ٨٦ ١,٤٨٢ پتروشیمی گلستان
٥.٢٨ ٤٩,٤٩٠ ٩٨٦,٠٦٩ تسهيلات مسكن اسفند 92

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٥ ٢,٤٨٨ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧١٠ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٦٦٣ تومان/عدد دلار آمريكا
(١) ٤,٣٢٥ تومان/عدد پوند
(٤) ٣,٤٤٨ تومان/عدد يورو
٠ ٧٢٥ تومان/عدد درهم امارات
١٠ ٢,٤١١ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com