لیزینگ رازی  ٢,٠٤٦    ٨٨٧اختيارخ فملي -1350-17/08/1396  ٦٦٣    ٧٧فروشگاه رفاه  ١١,٧٨٢    ١,١٤٢امور رفاهي كارگزاران پارس  ٦,٧٦٧    ٦٣٢رهشاد سپاهان  ٥,٠٧٦    ٤٦٨صنایع بسته بندی ایران  ١,٨٨٠    ١٧١فارسیت اهواز  ٤,٢٨٨    ٣٩٠ایتالران  ١١,٥١٢    ١,٠٤٦اشتاد ایران  ٦,٢٣٢    ٥٦٦معيار صنعت پارس  ٢,٠٩٤    ١٩٠
اختيارف.تبعي پتروشيمي جم 704  ١    صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٢٥١    -١٥٨کوه نور  ٤,٢٤١    -٤٦٩صنعتی آبگینه  ١,٤١٣    -١٣٩توسعه ساختمان(تقدم)  ٧٣    گسترش تجارت ایرانیان  ٢,٣٣٨    -١٨٨گسترش صنایع پیام  ١,٣٢٨    -١٠٦نظام مهندسی  ١,٥٣٤    -١١٦صنايع ايران  ١,٢١٥    -٨٩خودكفايي آزادگان  ٨,٨١٦    -٥٦١
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٢,٠٠٣.٩       تغييرات :  ٤٩

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٧٦.٥٣ ٨٨٧ ٢,٠٤٦ لیزینگ رازی
١٣.١٤ ٧٧ ٦٦٣ اختيارخ فملي -1350-17/08/1396
١٠.٧٣ ١,١٤٢ ١١,٧٨٢ فروشگاه رفاه
١٠.٣ ٦٣٢ ٦,٧٦٧ امور رفاهي كارگزاران پارس
١٠.١٦ ٤٦٨ ٥,٠٧٦ رهشاد سپاهان
١٠.٠١ ١٧١ ١,٨٨٠ صنایع بسته بندی ایران
١٠.٠١ ٣٩٠ ٤,٢٨٨ فارسیت اهواز
٩.٩٩ ١,٠٤٦ ١١,٥١٢ ایتالران

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٠ ٣,٠١٨ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٨٧٨ تومان/عدد ريال عربستان
٢٩,٦٥٩ ٣٢,٩٥٤ تومان/عدد دلار آمريكا
٠ ٤,٢٤٢ تومان/عدد پوند
٠ ٣,٨٧٦ تومان/عدد يورو
٠ ٨٩٧ تومان/عدد درهم امارات
٠ ٢,٦١٨ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com