غذایی و قند تربت جام  ١,٠٣٠    ٥٣٠داروسازي فارابي(تقدم)  ٧,٢٦٣    ٦٦٠كابل البرز(تقدم)  ٢,٨٧٩    ٢٦١سیمان مجد خواف  ٥٢٧    ٣٨کشتیرانی دریای خزر(تقدم)  ٢,٧٠٠    ١٩٣پتروشیمی زنجان  ١,٦٠٦    ١١١پگاه اصفهان(تقدم)  ٣,٤٧٢    ٢٢٧گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٤٦٣    ٣٠توسعه و عمران کرمان  ٩,٦١٧    ٦٠٥لوله و تجهیزات سدید  ١,٦١١    ٩٠
گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٢,٣٥٤    -٢٣٦نیروگاهی ایران  ٣,٣٥٠    -٢٤٤سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  ٢٢١    -١٤عمران قزوین  ٣,٣٠٠    -١٨٠سرمايه گذاري رنا(تقدم)  ٤٥٣    -٢٤شرکت صنعتی مینو  ٨,٦٣٣    -٤٥٤قند پيرانشهر  ٦,٧٢٤    -٣٥٢بیمه اتکایی ایرانیان  ١,٧١٠    -٨٩بیمه کوثر  ١,٧٨٧    -٩٣كمك فنر ايندامين  ١,٤٦١    -٧٦
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٠٨٩.٨       تغييرات :  ٨.٣

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٠٦ ٥٣٠ ١,٠٣٠ غذایی و قند تربت جام
١٠ ٦٦٠ ٧,٢٦٣ داروسازي فارابي(تقدم)
٩.٩٧ ٢٦١ ٢,٨٧٩ كابل البرز(تقدم)
٧.٧٧ ٣٨ ٥٢٧ سیمان مجد خواف
٧.٧ ١٩٣ ٢,٧٠٠ کشتیرانی دریای خزر(تقدم)
٧.٤٢ ١١١ ١,٦٠٦ پتروشیمی زنجان
٧ ٢٢٧ ٣,٤٧٢ پگاه اصفهان(تقدم)
٦.٩٣ ٣٠ ٤٦٣ گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٥ ٣,١١٣ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٨٣٨ تومان/عدد ريال عربستان
٣ ٣,١٤٣ تومان/عدد دلار آمريكا
٦ ٤,٠٧٩ تومان/عدد پوند
٣ ٣,٥٢٨ تومان/عدد يورو
٠ ٨٥٥ تومان/عدد درهم امارات
٣ ٢,٣٨٧ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com