اختيار ف. مخابرات ايران9612  ١٥٤    ٩١فولاد افزا سپاهان(تقدم)  ٢,٨٠٠    ٦٥٠معدني دماوند  ١٤,٧٨٧    ١,٨١٦ارس صبا  ٣,٦٠٥    ٣٢٩ساختمانی نام آوران  ١,٤٧٣    ١٣٤سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٤,٥٣٢    ٤١٢فروشگاه رفاه  ١٠,٦٣٨    ٩٦٧آبادگران ایران -کیش  ٢,٢٧٨    ٢٠٧معيار صنعت پارس  ١,٥٧٤    ١٤٣تولیدی پلاستیک شاهین  ١,٤٦٤    ١٣٣
سيمان اروميه(تقدم)  ١,٥٧٣    -٢١٧آذریت  ٦,٨٧٦    -٧٦٣پتروشیمی تخت جمشید  ٢,٧٣٢    -٢٩٨شرکت گروه فن آوا(تقدم)  ١,٤٢٥    -١٥٥صنايع ايران  ١,٣٠٤    -١٣٤بيمه سينا  ١,١١٠    -٨٧بين المللي ساروج بوشهر  ١,٧٠٩    -١١٦شوکو پارس  ٤,٠٢٥    -٢٤٩پشم شيشه(تقدم)  ٣,٣٨١    -٢٠٦نساجي بروجرد  ٣,٩١٣    -٢٠٧
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٦٦٥.٣       تغييرات :  ١٢.٦

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٤٤.٤٤ ٩١ ١٥٤ اختيار ف. مخابرات ايران9612
٣٠.٢٣ ٦٥٠ ٢,٨٠٠ فولاد افزا سپاهان(تقدم)
١٤ ١,٨١٦ ١٤,٧٨٧ معدني دماوند
١٠.٠٤ ٣٢٩ ٣,٦٠٥ ارس صبا
١٠.٠١ ١٣٤ ١,٤٧٣ ساختمانی نام آوران
١٠ ٤١٢ ٤,٥٣٢ سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
١٠ ٩٦٧ ١٠,٦٣٨ فروشگاه رفاه
١٠ ٢٠٧ ٢,٢٧٨ آبادگران ایران -کیش

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٠ ٢,٩١٩ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٦ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٣,٢٤٩ تومان/عدد دلار آمريكا
٠ ٤,١٣١ تومان/عدد پوند
٠ ٣,٦٣٥ تومان/عدد يورو
٠ ٨٨٤ تومان/عدد درهم امارات
٠ ٢,٤٤٩ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com