بیمه نوین(تقدم)  ١٧٦    ٨٠ايران ‌گچ  ٢٣,٠٠٠    ٣,٠٠٠غذایی و قند تربت جام  ٣,٢٨٥    ٣٣٥صنعتی بهپاک  ٣,٦٠٠    ٢٦٩کارخانجات صنعتی آزمایش  ٦٤٢    ٤٦گسترش صنایع پیام  ٧٤٨    ٥٠پخش البرز(تقدم)  ٢,٣٠٣    ١٢٧کیسون  ١,٠٠٠    ٥٠صنعتی دریایی ایران  ١,٩٨٨    ٩٥کشتیرانی دریای خزر  ٧,٥٣٥    ٣٦٠
ایرانیت  ٢,٠٢٧    -٤٣٤کشتیرانی دریا بندر  ١,٧٦٨    -٢٥٩سيمان شمال  ٢,٣١٦    -٢٩٥بیمه نوین  ١,٣٢٤    -١١٥چيني ايران  ٢,٣٨٧    -٢٠٦سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٣٤٨    -٢٥ارس صبا  ٤,٨٨٢    -٢٩٤پتروشيمي شازند(تقدم)  ٣,٥٠٠    -٢٠٠ملي سرب و روي  ١,١٣٠    -٦٤لوله و تجهیزات سدید  ٩٧٩    -٥٣
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٩٩٦       تغييرات :  ٤١.٢

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٨٣.٣٣ ٨٠ ١٧٦ بیمه نوین(تقدم)
١٥ ٣,٠٠٠ ٢٣,٠٠٠ ايران ‌گچ
١١.٣٦ ٣٣٥ ٣,٢٨٥ غذایی و قند تربت جام
٨.٠٨ ٢٦٩ ٣,٦٠٠ صنعتی بهپاک
٧.٧٢ ٤٦ ٦٤٢ کارخانجات صنعتی آزمایش
٧.١٦ ٥٠ ٧٤٨ گسترش صنایع پیام
٥.٨٤ ١٢٧ ٢,٣٠٣ پخش البرز(تقدم)
٥.٢٦ ٥٠ ١,٠٠٠ کیسون

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٤ ٢,٣٢٠ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧٤٠ تومان/عدد ريال عربستان
(١) ٢,٧٧٦ تومان/عدد دلار آمريكا
(٦) ٤,٢٧٠ تومان/عدد پوند
٥ ٣,١٠٨ تومان/عدد يورو
٠ ٧٥٦ تومان/عدد درهم امارات
(٣) ٢,٢١٨ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com