کشتیرانی دریا بندر  ٦,٨٣١    ٣,٠٥٣تولیدی پلاستیران  ٦٩٦    ١٤٢داروسازي امين  ٤,٩٨٣    ٥٤٧فلات ایرانیان  ٢,٩٩٦    ٣٢٦بانک قوامین  ١,٨٤٥    ١٣٦سایر بورس انرژی  ١٢,٨٧٩    ٨٠٨بیمه رازی  ١,١٠٠    ٦٢بيمه ما  ٢,٠٧٦    ١٠٠همکاران سیستم  ٤,٣٩٤    ٢١٠توسعه و عمران کرمان  ٧,٤١٢    ٣٥٤
اختیار ‌چادرملو 310  ٣٦٤    -٦٠٦اختیار بانك ملت 310  ٧٢    -٧٩اختیار مخابرات 310  ١٦٠    -١٢٧آلومتک  ١,٠٥٠    -١٩١س.آرين توسكا  ٦٠٢    -١٠٥نظام مهندسی  ٧٠٦    -١٠٦پامچال  ٢٢,٠٧٤    -٢,٩١٧بهشت پارس  ١,٠٨٦    -١٤٠سیمان مجد خواف  ٩٣٩    -١٠٨کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ٣٠٥    -٣٢
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٣٢.٨       تغييرات :  ٢٣.٧

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٨٠.٨١ ٣,٠٥٣ ٦,٨٣١ کشتیرانی دریا بندر
٢٥.٦٣ ١٤٢ ٦٩٦ تولیدی پلاستیران
١٢.٣٣ ٥٤٧ ٤,٩٨٣ داروسازي امين
١٢.٢١ ٣٢٦ ٢,٩٩٦ فلات ایرانیان
٧.٩٦ ١٣٦ ١,٨٤٥ بانک قوامین
٦.٦٩ ٨٠٨ ١٢,٨٧٩ سایر بورس انرژی
٥.٩٧ ٦٢ ١,١٠٠ بیمه رازی
٥.٠٦ ١٠٠ ٢,٠٧٦ بيمه ما

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٧) ٢,٤٩٧ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧١١ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٦٦٩ تومان/عدد دلار آمريكا
(١٣) ٤,٣٠٤ تومان/عدد پوند
(٢٢) ٣,٣٩٧ تومان/عدد يورو
١ ٧٢٧ تومان/عدد درهم امارات
١٢ ٢,٣٧٩ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com