نهادهای مالی بورس  ٨,٧٥٠    ٥,٧٠٥صنعتی آبگینه  ٧٢١    ١٥٥آلومتک  ٢,١٩٥    ٣٠٠بانک شهر  ١,٥١٣    ١٨٥سرمايه گذاري پتروشيـمي  ٢,٣٠١    ٢٢٢بیمه کارآفرین  ١,٢٢٠    ١٠١گاز لوله  ٣,٧٦٤    ٣٠٨مالی و اعتباری توسعه  ٧٥٦    ٦١احیاء سپاهان  ٣,٥٥١    ٢٨٥پتروشيمي فارابي(تقدم)  ٩,١٠٣    ٦٧٦
فولاد مباركه(تقدم)  ١,٤٤٠    -٢,١٥١اختیار بانک صادرات 310  ٩٠    فولاد خراسان(تقدم)  ٥,٩٢٣    -٥١٤صنعتی صبانور(تقدم)  ٤,٥٦٣    -٣٣٢دام پارس(تقدم)  ٣,٧٤٢    -٢٢٥بيمه ما  ٢,٠٩٠    -١١٠گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٥,٥٠١    -٢٨٩شرکت افرانت(سهامی عام)(تقدم)  ٤,٧٢٥    -٢٤٨نیرو سرمایه  ١,٥٢٨    -٧٩سرمايه گذاري پرديس(تقدم)  ٣٠٥    -١٥
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٣,٩٠٥.٧       تغييرات :  ٣.١

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٨٧.٣٦ ٥,٧٠٥ ٨,٧٥٠ نهادهای مالی بورس
٢٧.٣٩ ١٥٥ ٧٢١ صنعتی آبگینه
١٥.٨٣ ٣٠٠ ٢,١٩٥ آلومتک
١٣.٩٣ ١٨٥ ١,٥١٣ بانک شهر
١٠.٦٨ ٢٢٢ ٢,٣٠١ سرمايه گذاري پتروشيـمي
٩.٠٣ ١٠١ ١,٢٢٠ بیمه کارآفرین
٨.٩١ ٣٠٨ ٣,٧٦٤ گاز لوله
٨.٧٨ ٦١ ٧٥٦ مالی و اعتباری توسعه

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٨) ٢,٥٧٨ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٧٠٨ تومان/عدد ريال عربستان
١ ٢,٦٥٥ تومان/عدد دلار آمريكا
(٢٦) ٤,٤١١ تومان/عدد پوند
(١٢) ٣,٥٣٣ تومان/عدد يورو
٠ ٧٢٢ تومان/عدد درهم امارات
(١١) ٢,٤٢٥ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com