س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ١,٢٦٠    ٢٦٠شهد  ٦,٢٦٦    ٧١١دكترعبيدي  ١٧,٠٠٠    ١,٦٤٧احیا صنایع خراسان  ٢,٣٠١    ٢١٩کشتیرانی دریا بندر  ٥,٢٣٢    ٤٨٧فارسيت درود  ٥٢٧    ٤٩تولیدی پلاستیران  ١,٨٧٠    ١٧٣پتروشیمی گلستان  ١,١٠٨    ١٠٢آهن و فولاد میلاد  ١,٢١٨    ١١١گسترش صنايع انرژي آذرآب  ٥,٦٤١    ٥١٤
اختيارخ فولاد-1500-25/02/1396  ١    اختيار ف. سرمايه گذاري پرديس  ٢٠    -٢٣ساختمان نوین  ٩٤٧    -١٠٥غذایی و قند تربت جام  ٢,٠٣٢    -٢٢٥بيمه سينا  ١,٠٥٨    -١١٧اختيارخ ملي مس-1800-23/02/1396  ١٠٩    -١٢پتروشیمی فسا  ١,٤٤٤    -١٥٨نظام مهندسی  ٧٦١    -٨٣گاز لوله  ٤,٩٥٠    -٥٣٨صنایع بسته بندی ایران  ٨٩٥    -٩٧
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٥٩٦.٩       تغييرات :  ١٧١

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٢٦ ٢٦٠ ١,٢٦٠ س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي
١٢.٨ ٧١١ ٦,٢٦٦ شهد
١٠.٧٣ ١,٦٤٧ ١٧,٠٠٠ دكترعبيدي
١٠.٥٢ ٢١٩ ٢,٣٠١ احیا صنایع خراسان
١٠.٢٦ ٤٨٧ ٥,٢٣٢ کشتیرانی دریا بندر
١٠.٢٥ ٤٩ ٥٢٧ فارسيت درود
١٠.١٩ ١٧٣ ١,٨٧٠ تولیدی پلاستیران
١٠.١٤ ١٠٢ ١,١٠٨ پتروشیمی گلستان

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٣٠) ٢,٩١٦ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
(١) ٨٦٤ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٣,٢٤٣ تومان/عدد دلار آمريكا
١٣ ٤,١٦٤ تومان/عدد پوند
٣٢ ٣,٥٤٨ تومان/عدد يورو
٠ ٨٨٣ تومان/عدد درهم امارات
(١٥) ٢,٣٩٠ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com