اختيارخ كگل-4000-1397/08/27  ٨٩٠    ٨٨٩اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25  ٨٧    ٤٩اختيارخ كگل-4200-1397/08/27  ٧٣٣    ١٤٠اختيارخ پارسان-2200-1397/07/25  ٢٨٨    ٥٤شيشه همدان(تقدم)  ٧٠٤    ١٢٨پتروشيمي شيراز  ٢,٧٧٠    ٣٩٥مبين وان كيش  ١٣,٦٣٢    ١,٩٤٠اختيارخ كگل-3800-1397/08/27  ١,٠١٩    ١٤٥توليد و صادرات ريشمك  ١٤,٢٨٤    ١,٦٩٥فولاد افزا سپاهان  ٥,٢١٣    ٥٠٨
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان  ٢,٣٣٩,٥٥٠    -٢٥٩,٩٥٠سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ١٤٧    -١٦الكتريك خودرو(تقدم)  ٢,٣٤٨    -٢٤٦سكه تمام بهار آزادي 9712  ٢,٣٤٦,٤٧٨    -١٩٥,٥٨٢شیشه قزوین  ١,٣٦٦    -١٠٩صنایع بسته بندی ایران  ٤,٦٢٠    -٣٦٧صندوق س.زرافشان امید ایرانیان  ١٢,٧٣١    -٩٣٩صندوق سكه طلاي كيان  ١٤,٠٦٩    -٩٧١صندوق س.پشتوانه طلاي لوتوس  ١٩,٣٠٩    -١,٢٥٥پگاه فارس  ٥,٦٢٩    -٢٩٥
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ١٠٢,٤٥٢.٣٩       تغييرات :  (٠.٠١)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٨٨,٩٠٠ ٨٨٩ ٨٩٠ اختيارخ كگل-4000-1397/08/27
١٢٨.٩٥ ٤٩ ٨٧ اختيارخ پارسان-2600-1397/07/25
٢٣.٦١ ١٤٠ ٧٣٣ اختيارخ كگل-4200-1397/08/27
٢٣.٠٨ ٥٤ ٢٨٨ اختيارخ پارسان-2200-1397/07/25
٢٢.٢٢ ١٢٨ ٧٠٤ شيشه همدان(تقدم)
١٦.٦٣ ٣٩٥ ٢,٧٧٠ پتروشيمي شيراز
١٦.٥٩ ١,٩٤٠ ١٣,٦٣٢ مبين وان كيش
١٦.٥٩ ١٤٥ ١,٠١٩ اختيارخ كگل-3800-1397/08/27

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
 
 
 
 
 
 
 
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
نماد عنوان
تامين سرمايه اميد نگاهی کارشناسی به شرکت امید
نفت و گاز پارسیان بروز رسانی ارزش خالص دارایی های پارسان
آسيا سير ارس نگاهی کارشناسی به شرکت حآسا
ليزينگ ايران و شرق نگاهی کارشناسی به شرکت ليزينگ ايران و شرق
توليد و صادرات ريشمك نگاهی کارشناسی به شرکت ریشمک
ترانسفورماتور توزيع زنگان معارفه برانسفو

 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com