سراميك اردكان  ٨,٠٣١    ٣,٦٢١سیمان سبزوار  ٨٥٤    ٢١٤گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٣٩٧    ٣٧سيمان كردستان(تقدم)  ٥١٨    ٤٧سرمايه گذاري اعتبار ايران(تقدم)  ٤٤٤    ٣٦مالی و اعتباری توسعه  ١,٠٨٨    ٨٠مس سرچشمه  ٢,٢٠٦    ١٥٠بانک انصار(تقدم)  ٩٢٧    ٤٩داروئي داروپخش  ٥,٦٢٥    ٢٨١دكترعبيدي  ١٥,٣١٠    ٧٦٣
صنعتی بهپاک  ٣,٣٨١    -٢٠٥توسعه و عمران کرمان  ٩,٩٣٦    -٥٢١كابل البرز  ٤,٢٨١    -٢٢٤ايران ترانسفو  ١٤,٩٣٦    -٧٧٩نگين طبس  ٣,٩٨٩    -٢٠٧پالایش نفت شیراز  ١٣,٤٤١    -٦٩٧تسهیلات مسکن شهریور 94  ٨٥٣,٦٦٠    -٤٤,١٢٨شمال شرق شاهرود  ٧,٧٧٣    -٤٠٠سيمان ني ريز  ١٥,٨٨٦    -٨٠٠فولاد اميركبير  ٨,٠٤٦    -٤٠٢
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٨٠٨.٨       تغييرات :  ٢٤٠

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٨٢.١١ ٣,٦٢١ ٨,٠٣١ سراميك اردكان
٣٣.٤٤ ٢١٤ ٨٥٤ سیمان سبزوار
١٠.٢٨ ٣٧ ٣٩٧ گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)
٩.٩٨ ٤٧ ٥١٨ سيمان كردستان(تقدم)
٨.٨٢ ٣٦ ٤٤٤ سرمايه گذاري اعتبار ايران(تقدم)
٧.٩٤ ٨٠ ١,٠٨٨ مالی و اعتباری توسعه
٧.٣ ١٥٠ ٢,٢٠٦ مس سرچشمه
٥.٥٨ ٤٩ ٩٢٧ بانک انصار(تقدم)

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(١٥) ٣,٠٤٠ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٧,٦٢٢ ٨,٤٦٧ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٣,١٧٥ تومان/عدد دلار آمريكا
٦ ٣,٨٨٠ تومان/عدد پوند
٣ ٣,٤٥٤ تومان/عدد يورو
٢ ٢,٣٨٠ تومان/عدد دلار كانادا
 
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com