اختیار ملی مس 310  ١٢٦    ٩٣مسكن زاينده رود  ٣,١٠٠    ٢,١٠٠اختیار پاکشو 307  ١٧١    ٤٠اختیار بانک صادرات 310  ١٣٨    ٢٢صنعتی آبگینه  ٦٣٠    ٦٠گسترش صنایع پیام  ٧٠٦    ٦٦احیاء سپاهان  ٤,٩٨٨    ٣٢٢تجهيزات ‌هپكو  ٥٧٧    ٢٩غذايي مينو  ٦,٤٤٧    ٣٠٧گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران  ٥,٦٧٧    ٢٧٠
ايران تاير(تقدم)  ٣,٢٣٤    ٣,٢٤٤پتروشيمي آبادان(تقدم)  ٢,٩٩٣    -٣,٧٠٠سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,٩٩٩    -٢٧٠تجهیز نیروی زنگان  ٢,١١٩    -٢٨٤فارسیت اهواز  ٢,٢٢٢    -٢٨٨دام پارس(تقدم)  ٣,٩٠٩    -٢٨٣بانک پاسارگاد(تقدم)  ٥٨٧    -٤٢بانك گردشگري  ١,٣٤٤    -٧٩گاز لوله  ٣,٤٥٩    -١٩٧نیرو سرمایه  ١,٨٠٦    -٩٤
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٢,٣٣٩.٨       تغييرات :  (٤٣٨.٦)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٢٨١.٨٢ ٩٣ ١٢٦ اختیار ملی مس 310
٢١٠ ٢,١٠٠ ٣,١٠٠ مسكن زاينده رود
٣٠.٥٣ ٤٠ ١٧١ اختیار پاکشو 307
١٨.٩٧ ٢٢ ١٣٨ اختیار بانک صادرات 310
١٠.٥٣ ٦٠ ٦٣٠ صنعتی آبگینه
١٠.٣١ ٦٦ ٧٠٦ گسترش صنایع پیام
٦.٩ ٣٢٢ ٤,٩٨٨ احیاء سپاهان
٥.٢٩ ٢٩ ٥٧٧ تجهيزات ‌هپكو

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٢) ٢,٥٥٥ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٧٠٩ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٢,٦٦١ تومان/عدد دلار آمريكا
(١) ٤,٤١٧ تومان/عدد پوند
٣,١٤٣ ٣,٤٩٢ تومان/عدد يورو
٠ ٧٢٤ تومان/عدد درهم امارات
١ ٢,٤٤٨ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری آرین
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com