اختيارخ فولاد-1300-25/02/1396  ١٤٧    ١٧بیمه رازی  ١,١٠٤    ١٠٦آلومتک  ٩٠٥    ٨٦سرمايه گذاري و توسعه خوزستان  ٨٦٨    ٨٢اشتاد ایران  ٦٦٥    ٦٢نیرو سرمایه  ٤,٠٢٧    ٣٧٥تابان نيرو  ١,٢٣٩    ١١٥نظام مهندسی  ٥٢٠    ٤٨گاز لوله  ٤,٣٥٨    ٤٠١عمران قزوین  ٢,٩١٢    ٢٦٧
اختيارف پارسان-1700-19/02/1396  ٢٧    -٧٣اختيارخ فولاد-1500-25/02/1396  ١٦    -٢٤اختيارف خودرو-2600-27/02/1396  ٧٢    -٤٢اختيارخ فولاد-1400-25/02/1396  ٦٣    سيمان شرق(تقدم)  ١٣    سينا دارو(تقدم)  ١٧,٠٠١    -٨٩٥تسهيلات مسكن فروردین 94  ٥٤٣,٧٧٨    -٢٨,٦١٩پتروشیمی زاگرس  ٢٠,٩٧٣    -١,١٠٣نفت لاوان  ١٢,٣٧٦    -٦٤٦شركت بيمه اتكایی امين  ١,٢٤٩    -٦٥
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٤٨٥.٨       تغييرات :  ٢٥٥.٨

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٣.٠٨ ١٧ ١٤٧ اختيارخ فولاد-1300-25/02/1396
١٠.٦٢ ١٠٦ ١,١٠٤ بیمه رازی
١٠.٥ ٨٦ ٩٠٥ آلومتک
١٠.٤٣ ٨٢ ٨٦٨ سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
١٠.٢٨ ٦٢ ٦٦٥ اشتاد ایران
١٠.٢٧ ٣٧٥ ٤,٠٢٧ نیرو سرمایه
١٠.٢٣ ١١٥ ١,٢٣٩ تابان نيرو
١٠.١٧ ٤٨ ٥٢٠ نظام مهندسی

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٣٤ ٢,٩١١ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٤ تومان/عدد ريال عربستان
(١) ٣,٢٤١ تومان/عدد دلار آمريكا
٢٤ ٤,٠٤٣ تومان/عدد پوند
١٧ ٣,٥٠٢ تومان/عدد يورو
٠ ٨٨٢ تومان/عدد درهم امارات
(٣) ٢,٤٢٣ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com