ایرانیت  ٢,٥٠٠    ٢١٦كارتن ايران(تقدم)  ١,٤٧٤    ١٠٩هنکل پال وش  ٧,٢٨٢    ٣٦٤روان فن آور  ٩,٦٢٦    ٤٦٣آلومتک  ٦٨٧    ٣٣پالایش نفت شیراز  ٧,٣٧٠    ٣٥١ذوب آهن اصفهان  ١,٨٠٧    ٨٦نفت تهران  ١٠,١٨٢    ٤٨٣گسترش تجارت ایرانیان  ٨٦٠    ٤٠بهمن ليزينگ  ٢,٦٦٤    ١١٢
آلومراد  ٢,١٢٣    -٢٨٠کود شيميائی اوره لردگان  ١,٤١٥    -١٣٧محورسازان  ٢,٨٠٩    -٢٤٦پارس شهاب(تقدم)  ٤,٩٦٠    -٤٣١توريستي آبادگران(تقدم)  ١,٣٠٨    -٩١فيروزه- سهام ETF  ١٠,٥٩٩    -٥٨٠پتروشيمي‌ اصفهان  ٥,٦٠٣    -٣٠٣پتروشيمي اميركبير  ٨,٩٤٧    -٤٧٠تسهيلات مسكن دی 92  ٧١١,٣٣٠    -٣٧,٢٧٧تسهيلات مسكن دی 93  ٧١١,٧٣٤    -٣٧,١٧٠
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٧١١.٨       تغييرات :  ١٤٢.٦

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٩.٤٦ ٢١٦ ٢,٥٠٠ ایرانیت
٧.٩٩ ١٠٩ ١,٤٧٤ كارتن ايران(تقدم)
٥.٢٦ ٣٦٤ ٧,٢٨٢ هنکل پال وش
٥.٠٥ ٤٦٣ ٩,٦٢٦ روان فن آور
٥.٠٥ ٣٣ ٦٨٧ آلومتک
٥ ٣٥١ ٧,٣٧٠ پالایش نفت شیراز
٥ ٨٦ ١,٨٠٧ ذوب آهن اصفهان
٤.٩٨ ٤٨٣ ١٠,١٨٢ نفت تهران

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
١٧ ٢,٣٨٢ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٧٥٥ تومان/عدد ريال عربستان
٣ ٢,٨٣٣ تومان/عدد دلار آمريكا
٧٦ ٤,٣٠٢ تومان/عدد پوند
٤٦ ٣,٠٨١ تومان/عدد يورو
١ ٧٧١ تومان/عدد درهم امارات
١٩ ٢,٣٢٦ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com