صنعتی دریایی ایران  ٤,١٨٤    ٧٠٦لوله و تجهیزات سدید  ١,٩٢٠    ٢٢٣فيبر ايران(تقدم)  ٥,٦٧٣    ٥١٨سرمايه گذاري توكا(تقدم)  ٢٩٨    ٢٧کارخانجات صنعتی آزمایش  ٢,٠٠٤    ١٦٩توس گستر  ٢,٤٧٩    ١٦٣تجهيزات ‌هپكو  ٦٩٦    ٣٨سيمان هرمزگان  ٤,٣١٢    ٢١٥سالمين  ٢,٠٠٩    ١٠٠توسعه آذربايجان  ٣,٠٥٦    ١٥٢
قند قزوين(تقدم)  ١,١٩٤    -١٣٠سرمايه گذاري مسكن(تقدم)  ١٠    شیشه قزوین  ٩٢٣    -٧٩آهن و فولاد میلاد  ٦٧٥    -٤٠پارس خودرو(تقدم)  ٥١    بهشت پارس  ١,٤٠٦    -٨١بيمه آرمان  ٢,٥٧١    -١٣٥جوشكاب يزد  ١١,٧١٣    -٦١٥شرکت افرانت(سهامی عام)  ٣,١٦٤    -١٦٥سيمان صوفيان  ٢,٩٦٩    -١٥٣
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٣٠٤.٦       تغييرات :  ٤١.١

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٢٠.٣ ٧٠٦ ٤,١٨٤ صنعتی دریایی ایران
١٣.١٤ ٢٢٣ ١,٩٢٠ لوله و تجهیزات سدید
١٠.٠٥ ٥١٨ ٥,٦٧٣ فيبر ايران(تقدم)
٩.٩٦ ٢٧ ٢٩٨ سرمايه گذاري توكا(تقدم)
٩.٢١ ١٦٩ ٢,٠٠٤ کارخانجات صنعتی آزمایش
٧.٠٤ ١٦٣ ٢,٤٧٩ توس گستر
٥.٧٨ ٣٨ ٦٩٦ تجهيزات ‌هپكو
٥.٢٥ ٢١٥ ٤,٣١٢ سيمان هرمزگان

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٠ ٢,٨٤٨ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٨٦٢ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٣,٢٣٦ تومان/عدد دلار آمريكا
٠ ٤,٠٢٠ تومان/عدد پوند
٠ ٣,٤٧٦ تومان/عدد يورو
٠ ٨٨١ تومان/عدد درهم امارات
٠ ٢,٤٣٥ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com