ذرت تحويل 9412 توسعه كشت شوش  ٦,٣٠٠    ٥,٣٠٠ذرت تحويل 9412 انبار وحدت  ٦,٢١٠    ٥,٢١٠خودكفايي آزادگان  ١٣,٩٩١    ١,٧٨٦لوله و تجهیزات سدید  ١,٨٤٦    ١٥٤گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)  ٢٦١    ٢١فلات ایرانیان  ٢,٥٣٣    ١٩٥فارسيت درود  ٤٤٤    ٣٢نيرو محركه(تقدم)  ٣٦٥    ٢٣كشت وصنعت پياذر(تقدم)  ١,٢٠٢    ٦٤قطعات اتومبيل  ١,١٢٩    ٦٠
نيروترانس(تقدم)  ٣,٢٠٠    -٢,٨٠٠سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  ٢٧    ريخته گري ايران(تقدم)  ٥٤    کارخانجات مخابراتی ایران  ٥١١    -٥٠سرمايه گذاري بوعلي(تقدم)  ٦٣    پتروشیمی زنجان(تقدم)  ٢٣    بيمه تعاون  ١,٤١٩    -٨٩تسهيلات مسكن بهمن 93  ٧١٣,١٢٠    -٣٧,٥٢٤تسهیلات مسکن خرداد94  ٧١٩,١٢٩    -٣٧,٨١٠تسهيلات مسكن دی 92  ٧٠١,٢٩٩    -٣٦,٨٥٢
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٢,٥٥٠       تغييرات :  (٩٧.٧)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٥٣٠ ٥,٣٠٠ ٦,٣٠٠ ذرت تحويل 9412 توسعه كشت شوش
٥٢١ ٥,٢١٠ ٦,٢١٠ ذرت تحويل 9412 انبار وحدت
١٤.٦٣ ١,٧٨٦ ١٣,٩٩١ خودكفايي آزادگان
٩.١ ١٥٤ ١,٨٤٦ لوله و تجهیزات سدید
٨.٧٥ ٢١ ٢٦١ گروه صنايع بهشهر ایران(تقدم)
٨.٣٤ ١٩٥ ٢,٥٣٣ فلات ایرانیان
٧.٧٧ ٣٢ ٤٤٤ فارسيت درود
٦.٧٣ ٢٣ ٣٦٥ نيرو محركه(تقدم)

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
(٢٠٠) ٢,٢٤٩ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٨٠١ تومان/عدد ريال عربستان
٢ ٣,٠٠٩ تومان/عدد دلار آمريكا
٢٠ ٤,٥٤٠ تومان/عدد پوند
(٢) ٣,١٨٣ تومان/عدد يورو
١ ٨١٩ تومان/عدد درهم امارات
٦ ٢,٢٥٤ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com