کابلسازی تک  ٦,٣٨٦    ٥,٦٢٧شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی  ٣,٣٥٥    ٢,٣٥٥تولیدی پلاستیک شاهین  ١,٨٨١    ٩٢٨ایرانیت  ٣,٤١٦    ٥٩٤اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396  ٢٠٠    ٣٣لوله و تجهیزات سدید  ٥,٠٥٢    ٧٥١کارتن مشهد  ٢,٥٩٩    ٣٤٩اختيارخ فملي -1450-17/08/1396  ٨٤٤    ١٠٥اختيارخ فملي -1550-17/08/1396  ٧٤٧    ٨٠ساختمانی نام آوران  ١,٣٣٧    ١٢٥
کیوان  ٤,٦٩٣    -٣,٣٨٧فارسيت درود  ٧٧١    -١١٠علف کش  ٤,٢٢٦    -٤٨٧فارسیت اهواز  ٣,٦١٢    -٤٠٠توسعه صنايع سيمان(تقدم)  ١٥٢    -١٦پتروشیمی داراب  ١,١٩٤    -١٢٥سيمان سپاهان(تقدم)  ١٧٤    -١٨بيمه حافظ  ٣,٣٠٧    -٣٣١رهشاد سپاهان  ٣,٢٧٠    -٣١٠پتروشیمی فسا  ١,٠٤٣    -٨٩
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨٥,٥٩٠.٧       تغييرات :  ١٩٥.٨

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٧٤١.٣٧ ٥,٦٢٧ ٦,٣٨٦ کابلسازی تک
٢٣٥.٥ ٢,٣٥٥ ٣,٣٥٥ شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
٩٧.٣٨ ٩٢٨ ١,٨٨١ تولیدی پلاستیک شاهین
٢١.٠٥ ٥٩٤ ٣,٤١٦ ایرانیت
١٩.٧٦ ٣٣ ٢٠٠ اختيارخ فولاد-1900-24/08/1396
١٧.٤٦ ٧٥١ ٥,٠٥٢ لوله و تجهیزات سدید
١٥.٥١ ٣٤٩ ٢,٥٩٩ کارتن مشهد
١٤.٢١ ١٠٥ ٨٤٤ اختيارخ فملي -1450-17/08/1396

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٠ ٣,٠٥٦ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
١ ٩١٢ تومان/عدد ريال عربستان
٣ ٣,٤٢٠ تومان/عدد دلار آمريكا
٦ ٤,٥٤٧ تومان/عدد پوند
(١) ٤,٠٣٩ تومان/عدد يورو
١ ٩٣١ تومان/عدد درهم امارات
(٢) ٢,٧٤٠ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
نماد عنوان
آسيا سير ارس نگاهی کارشناسی به شرکت حآسا
ليزينگ ايران و شرق نگاهی کارشناسی به شرکت ليزينگ ايران و شرق
توليد و صادرات ريشمك نگاهی کارشناسی به شرکت ریشمک
ترانسفورماتور توزيع زنگان معارفه برانسفو
داده گسترعصرنوين-هاي وب نگاهی کارشناسی به های وب
هتل پارسيان كوثر اصفهان نگاهی کارشناسی به هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان

 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com