اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396  ١٤٨    ٨٦خاک نسوز آباده  ٢,٦٠٠    ١,٣٠٠اختيارخ كگل-3000-18/11/1396  ١٦٨    ٧٣کارتن مشهد  ٤,٣٧٠    ٩٧٠معيار صنعت پارس  ١,٨٨٠    ٢١٨صنعت و معدن(تقدم)  ٤٤    ٤ذرت دانه 9612 انبار اميري(ن)  ٩,٧٩٠    ٨٩٠ذرت دانه9611انباربهرامي  ١٠,١٠٩    ٩١٩لیزینگ رازی  ٥,٩٧٧    ٥٤٣آريا دانا  ١,٠٦٩    ٩٧
کیوان  ٤,١٥٠    -٨٥١پتروشيمي اميركبير  ٩,١٨٦    -٩٨٠علف کش  ٤,٥٠٦    -٤٦٠سيمان سپاهان(تقدم)  ٨١    شیرین دارو  ١٢,٥٤٤    -١,٢٠١بیمه رازی  ١,٧٢٠    -١٥٣امور رفاهي كارگزاران پارس  ٥,٢٥٨    -٤٢١شوکو پارس  ٥,٠٩٢    -٣٨٨ساختمان اصفهان  ١,٢٢٦    -٩١پتروشیمی زنجان(تقدم)  ٨٤    
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٣,٢٨٣.٧       تغييرات :  ٦٥٤.٨

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
١٣٨.٧١ ٨٦ ١٤٨ اختيارخ شبندر-7500-04/11/1396
١٠٠ ١,٣٠٠ ٢,٦٠٠ خاک نسوز آباده
٧٦.٨٤ ٧٣ ١٦٨ اختيارخ كگل-3000-18/11/1396
٢٨.٥٣ ٩٧٠ ٤,٣٧٠ کارتن مشهد
١٣.١٢ ٢١٨ ١,٨٨٠ معيار صنعت پارس
١٠ ٤ ٤٤ صنعت و معدن(تقدم)
١٠ ٨٩٠ ٩,٧٩٠ ذرت دانه 9612 انبار اميري(ن)
١٠ ٩١٩ ١٠,١٠٩ ذرت دانه9611انباربهرامي

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٩ ٣,١٤٠ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٢ ٩٤٩ تومان/عدد ريال عربستان
٥ ٣,٥٥٨ تومان/عدد دلار آمريكا
١ ٤,٧٤١ تومان/عدد پوند
١ ٤,١٨٣ تومان/عدد يورو
٢ ٩٦٩ تومان/عدد درهم امارات
٢ ٢,٧٦٧ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • گزارشات تحليلي
 • فرم ها و قرارداد ها
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
نماد عنوان
آسيا سير ارس نگاهی کارشناسی به شرکت حآسا
ليزينگ ايران و شرق نگاهی کارشناسی به شرکت ليزينگ ايران و شرق
توليد و صادرات ريشمك نگاهی کارشناسی به شرکت ریشمک
ترانسفورماتور توزيع زنگان معارفه برانسفو
داده گسترعصرنوين-هاي وب نگاهی کارشناسی به های وب
هتل پارسيان كوثر اصفهان نگاهی کارشناسی به هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان

 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com