روز دارو(تقدم)  ١,٣٠٠    ٨٧توسعه آذربايجان  ٢,٨٨٢    ١٤٤معدني دماوند  ٩,٣٩٦    ٤٦٩پامچال  ٨,١٩٩    ٤٠٩پتروشيمي فارابي  ٥,٠٦٠    ٢٥١سرمايه گذاري صنعتي ملي  ١٠,٠١٠    ٤٨٩ تسهيلات مسكن شهريور 95  ٧٩٠,٣٣٢    ٣٨,٣٢٤روان فن آور(تقدم)  ١,٨٦٠    ٨٩بیمه دانا  ٣,٢٨٦    ١٥٧سيمان بجنورد  ٣,٨٧٤    ١٨٥
سيمان شرق(تقدم)  ٢٤٣    -١٥نیرو سرمایه  ٤,٤٩٦    -٢٣٦زرین معدن آسیا  ٦,٥٣٣    -٣٤٢درخشان  ٣,٧٣٨    -١٩٥فراورده هاي تزريقي  ١١,٨٥٧    -٦٠٠كاشي الوند  ٢,٠٦٤    -١٠٤سيمان ايلام  ٤,٨٠٠    -٢٤١كيمياي زنجان گستران  ١١,٥٩٥    -٥٤١شيمي - سينا  ١٠,٩١٦    -٤٨٧الكتريك خودرو  ٢,٢٤٤    -٩٢
img
نمودار شاخص
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٨١,٢٣٦.٥       تغييرات :  (١٤)

اطلاعات بازار
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
تغيير قيمت شركت
٧.١٧ ٨٧ ١,٣٠٠ روز دارو(تقدم)
٥.٢٦ ١٤٤ ٢,٨٨٢ توسعه آذربايجان
٥.٢٥ ٤٦٩ ٩,٣٩٦ معدني دماوند
٥.٢٥ ٤٠٩ ٨,١٩٩ پامچال
٥.٢٢ ٢٥١ ٥,٠٦٠ پتروشيمي فارابي
٥.١٤ ٤٨٩ ١٠,٠١٠ سرمايه گذاري صنعتي ملي
٥.١ ٣٨,٣٢٤ ٧٩٠,٣٣٢ تسهيلات مسكن شهريور 95
٥.٠٣ ٨٩ ١,٨٦٠ روان فن آور(تقدم)

img
قيمت شاخص هاي عمومي
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
تغییرات قیمت واحد عنوان
٠ ٢,٧٩٢ تومان/عدد يكصد ين ژاپن
٠ ٨٥٨ تومان/عدد ريال عربستان
٠ ٣,٢١٩ تومان/عدد دلار آمريكا
٠ ٤,٠٤٨ تومان/عدد پوند
٠ ٣,٤٠٠ تومان/عدد يورو
١ ٨٧٦ تومان/عدد درهم امارات
(٥) ٢,٤٤٢ تومان/عدد دلار كانادا
 

تحليل ها
 • اخبار
 • اطلاعيه هاي سازمان بورس
 • گزارشات تحليلي
 • اخبار صندوق سرمایه گذاری پردیس
شرکت بورس کالای ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بورس اوراق بهادار تهران کانون کارگزاران بورس و ارواق بهادار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران شركت مديريت فناوري بورس تهران London Metal Exchange شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

© 2011 Arad Iranian Brokarage Co. All Rights Reserved. Powered by : RayanHamAfza.com